Klimaanlæg til kontor

Optimer dit indeklima med klimaanlæg

Hvorfor klimatisering af kontor

Indeklimaet i et kontor har stor betydning for medarbejder tilfredsheden og effektiviteten. Undersøgelser viser en klar sammenhæng imellem hovedpine, utilpashed, tørre slimhinder, sygefravær og et dårligt indeklima. Som naturligvis påvirker en medarbejders præstation og derved bundlinjen negativt. Korrekt klimatisering af kontoret kan derfor have stor indvirkning på virksomhedens drift og resultat.

Med komfortkøling imødekommes dette problem – og hos Dankøling har vi lang erfaring med at levere og montere komfortkøling.

Hvad forstår vi ved godt indeklima

Mange faktorer spiller ind på et godt indeklima, de bedst målbare er følgende:

  • Luftens kvalitet
  • Fugt og mikroorganismer
  • Temperatur og træk
  • Lys
  • Støj og akustik

Derudover er vigtige faktorer psykisk arbejdsmiljø og den individuelle sensibilitet, som begge er svære at måle men bestemt afgørende for det gode indeklima.
De fleste tænker ventilation når indeklima bliver bragt på banen og ventilation er da også den eneste løsning når vi taler luftens kvalitet. Ved dimensionering af et ventilationsanlæg skal der tages højde for lokalets/bygningens brug, antal personer, forurening, afgasning fra materialer (computere, printere, kunstig belysning osv.) Heri ligger en ofte set fejlkilde, når brugen ændre sig bliver ventilationen ikke ændret.

Fugt og mikroorganismer hænger sammen, da fugt giver grobund for netop mikroorganismer. Gode forhold for svampe, bakterier og vira er selvsagt uønsket. Men da disse uønskede gæster i sagens natur er småt synlige, opdages de ofte først når skaden er sket.

Temperatur og trækgener er det ofte tilbagevendende klagepunkt. Vi har det for varmt, koldt eller/og oplever træk. Derfor er der på lige dette punkt lavet meget forskning som klart viser et fald i præstation når vi afviger fra den optimale rumtemperatur på 21-22°C. Værst er det ved for høje temperaturer, 0,43 pct/°C.

Lys og støj er ikke uvæsentlige faktorer at tage hensyn til, da vi alle bliver påvirket individuelt af lys og støj er det vigtigt at der tages et individuelt hensyn. Man kan arbejde ud fra en række standarder på området, men hav altid fokus på fleksible løsning som kan justeres til enkeltpersoners behov.

Hvordan kan vi hjælpe dit miljø

Tit og ofte bunder indkomne forespørgsler i et konkret behov her og nu. Sommeren har varet længe nok og nu skal der installeres noget køl ASAP! Vi hjælper selvfølgelig gerne med et konkret behov, men som beskrevet ovenfor er regulering af temperaturen blot en af overvejelserne man bør gøre sig om indeklimaet.

Vi er eksperter i Samsungs klimaanlæg og herfra kan vi løse langt de fleste konkrete behov. Med udgangspunkt i ovenstående eksempel om ønsket køl i sommeren, vil vi i samme system kunne påbygge ventilation og styre fugt niveauet.

Traditionelt bliver et ventilationsanlæg altid overdimensioneret for at kunne klare ydre belastninger, ligesom det forventes at kunne klare opgaver det ikke er velegnet til feks. Temperatur regulering. Det fordyrer anlægsomkostningen og resultere altid i ineffektive og ufleksible systemer.

I Samsung regi kan vi komponere enkelt elementerne varme/køl, ventilation og fugtstyring alt efter kundens behov. Vi bruger enkelt delenes forcer der hvor behovet er. Det giver et utroligt fleksibelt system som kan tilpasses den enkelte brugers behov og er nemt at betjene.

Hvordan ser økonomien ud

Det er altid en svær størrelse at sætte tal på. Tager man udgangspunkt i et traditionelt ventilationsanlæg vs et Samsung klimaanlæg med ventilation er erfaringen faktisk at Samsung anlægget er billigere at installere på trods af de åbenlyse fordele.

Kigger man udelukkende på et klimaanlæg ligger vi med Samsung ikke i den billige ende for etableringen. Det skyldes dels kvaliteten på produktet, men i særdeleshed kvaliteten af arbejdet med selve installationen. Vi vil ikke gå på kompromis. Men er fokus på omkostninger over hele levetiden, vil en løsning hos DanKøling ligge i den rigtige ende af skalaen.

Når vi taler økonomi er det relevant at nævne service. Dels fordi det er en udgift i sig selv, men i særdeleshed fordi servicen sikre optimeret drift, længere levetid og høj driftsikkerhed. Vi kan tilbyde forskellige service løsninger.

Udvalgte kunder

Du er altid velkommen til at kontakte os hos Dankøling

Hvis du har spørgsmål til vores produkter eller ønsker rådgivning til en klima- eller køleløsning for din virksomhed.

Ring til os på 70 25 94 50