Case – Københavns politigård

Optimal køleløsning til Københavns Politigård

Københavns politigård

For totalentreprenør Gerner Hansen & Jørgen Petersen A/S etablerede Dankøling køl for Københavns Politis Servicecenter på 2. sal på den gamle politigård. Entreprisen bestod af køleflade for ventilation, komfortkøling via skjulte kølelofter samt køling af teknikrum.

Københavns Politigård blev opført i perioden 1918-24 og er hovedkvarter for Københavns Politi. Den store, smukke bygning blev tegnet af Hack Kampmann, og bygningen byder på mange spændende detaljer – og derfor også mange spændende udfordringer i forhold til etablering af faste installationer. I forbindelse med, at Politiet oprettede 114 servicenummeret skulle et nyt servicecenter etableres. Her valgte man at benytte 2. sals plan på Politigården. Som en del af køleentreprisen fremgik det, at der ikke måtte kunne ses nogen installationer og at lydtryk skulle være minimalt.

Hovedanlæg – KØ01
Som hovedanlæg monterede vi en Termokey Tørkøler på tag til forsyning af en 96 kW hovedchiller der forsyner komfortkøling på 2. sal, UP-FLOW01 i kælder samt køleflade for ventilation.
Anlægget er opbygget således, at tørkøleren fungerer som frikøler i kolde perioder – derved opnår Politiet store besparelser når udetemperaturen er til det. Til anlægget etablerede vi en intelligent automatiktavle for styring af motorventiler, pumper etc. Alle komponenter er valgt, så der opnås størst mulige besparelse i forhold til strømforbrug.

Kølelofter i Servicecenter
I Politiets servicecenter besvares mange opkald dagligt, og derfor var der et krav om at ventilation og køl ikke måtte støje. Ventilation blev etableret over nedsænkede lofter af anden entreprenør, og herunder etablerede vi kølemåtter (fungerer som gulvvarmerør) Ved at køre frem med 13gr. Så undgås kondensvand, og pudslaget i loftet er lagt direkte ovenpå kølerør. Typen af puds gør det muligt for kølingen at trænge ned igennem.

Øvrige
Til teknikrummet blev der etableret et redundant køleanlæg, og en intern styring mellem de to UP-FLOW units sørger for, at det anlæg 2 tager over hvis anlæg 1 går ned. I dette tilfælde alarmeres ansvarshavende over politigårdens eget CTS system. Dankøling leverede komplet kvalitetssikring til køleentreprisen inklusive CE mærkning af anlæg. Således leverede vi en totalløsning indenfor køleentreprisen.

Udvalgte kunder

Du er altid velkommen til at kontakte os hos Dankøling

Hvis du har spørgsmål til vores produkter eller ønsker rådgivning til en klima- eller køleløsning for din virksomhed.

Ring til os på 70 25 94 50