Miljø

Øgede forureningsniveauer

“Forbedring af nutiden – sikring af fremtiden

Igennem de seneste 50 år har grundelementerne for livet – luft, vand og jord – systematisk været udsat for øgede forureningsniveauer med lille hensyn til deres mulige skadelige effekter for fremtidige generationer. På det seneste er bekymringen imidlertid vokset vedrørende klimaændringer, syreregn, vand- og luftforurening samt nedbrydningen af naturens resourcer.

Den selv samme teknologi, som skabte disse problemer, skal nu bruges til at stoppe og vende problemerne. Gennemtrængningen af ozonlaget og den globale opvarmning er blevet fremhævet, og der gøres noget ved problemet nu. Lovgivning fra myndighederne med forbud mod giftige substanser og produktion af forurenende stoffer har opbremset nedbrydelsen af miljøet.

1. Stabilt energiforbrug

Dankøling er et grønt firma, og der arbejdes herfor i alle Dankølings daglige forretningsaktiviteter. Forbrug og samlet energiforbrug overvåges hele tiden, og alle ansatte opfordres til at sortere genanvendeligt affald samt affald så som batterier, printertoner, papir og karton etc.Vi gør en indsats for miljøet gennem vores produkter, ligesom vi gør det gennem vores adfærd.

2. Ozonvenlige og energibesparende produkter

Dankøling er førende med hensyn til at fremme brugen af ozonvenlige metoder.Derudover bliver alle produkter løbende ændret for at optimere deres ydelse i såvel køle- som varmecykluserne. Adskillige modeller er klassificeret som “A” indenfor EUs energimærkningsprogram og andre som “B”.

3. Ansvar for miljøet

Kommunikation til personalet i virksomheden betragtes også som værende af stor betydning, og strømbesparende pauseskærme på computerne i virksomheden understreger hele tiden nødvendigheden af at være bevidst om miljøet og omkostningsbesparende. Derfor modtager medarbejderne også regelmæssig undervisning for at øge bevidstheden om at beskytte miljøet.

Udvalgte kunder

Du er altid velkommen til at kontakte os hos Dankøling

Hvis du har spørgsmål til vores produkter eller ønsker rådgivning til en klima- eller køleløsning for din virksomhed.

Ring til os på 70 25 94 50