DØGNSERVICE, SALG OG SUPPORT
Ring på 70 25 94 50

Indeklima

Hvad forstår vi ved indeklima?

Mange faktorer spiller ind på et godt indeklima, de bedst målbare er følgende:

  • Luftens kvalitet – Hvor frisk og ren er luften i et givent lokale.

De fleste tænker ventilation når indeklima bliver bragt på banen og ventilation er da også den traditionelle løsning når vi taler luftens kvalitet. Ved dimensionering af et ventilationsanlæg tages der højde for lokalets/bygningens brug, antal personer, forurening, afgasning fra materialer (computere, printere, kunstig belysning osv.) Heri ligger en ofte set fejlkilde, når brugen ændre sig bliver ventilationen ikke ændret.

Til førelsen af frisk luft er selvfølgelig essentiel, men lige så vigtigt er det at luften bliver filtreret/renset. Et klimaanlæg fungerer som et internt filtreringssystem, som kun behandler den eksisterende luft i lokalet. Om man benytter ventilation eller/og klimaanlæg er det vigtigt at man sørger for at filtre og anlæg holdes rene. Regelmæssig service sikre dig optimal drift og indeklima.

  • Fugt og mikroorganismer – Er der risiko for fugtdannelse og derved et grundlag for vækst af mikroorganismer.

Fugt og mikroorganismer hænger sammen, da fugt giver grobund for netop mikroorganismer. Gode forhold for svampe, bakterier og vira er selvsagt uønsket. Men da disse uønskede gæster i sagens natur er småt synlige, opdages de ofte først når skaden er sket.

Mange tænker fugt som et resultat af en bygningsskade, men brugen af lokalet er i den sammenhæng en stor bidragsyder. Et menneske afgiver ca 2 liter væske i døgnet til omgivelserne, ligesom madlavning, kaffebrygning og andre processer bidrager med fugt.

At ventilere er en effektiv metode til at fjerne fugt, men igen regulere et klimaanlæg ligeledes luftfugtigheden.

  • Temperatur og træk – Er der udsving i temperaturen og trækgener.

Temperatur og trækgener er det ofte tilbagevendende klagepunkt. Vi har det for varmt, koldt eller/og oplever træk. Derfor er der på lige dette punkt lavet meget forskning som klart viser et fald i præstation når vi afviger fra den optimale rumtemperatur på 21-22°C. Værst er det ved for høje temperaturer, 0,43 pct/°C.

Den rette temperatur er meget individuel, hvorfor lokal regulering er den bedste løsning. Her ligger et klimaanlægs virkelig styrke, da det er muligt at regulere lokalt fra 16-30°C ved ude temperaturer mellem -25°C til +50°C.

  • Lys, Støj og akustik – Er lys- og lydforholdene hensigtsmæssige iht arbejdet

Lys og støj er ikke uvæsentlige faktorer at tage hensyn til, da vi alle bliver påvirket individuelt af lys og støj er det vigtigt at der tages et individuelt hensyn. Man kan arbejde ud fra en række standarder på området, men hav altid fokus på fleksible løsning som kan justeres til enkeltpersoners behov.

Derudover er vigtige faktorer psykisk arbejdsmiljø og den individuelle sensibilitet, som begge er svære at måle men bestemt afgørende for det gode indeklima.

Hvordan kan vi bidrage til et bedre indeklima?

Vi kan som eksperter i Samsungs klima sortiment hjælpe med at bedre forholdene for luftens kvalitet, luftfugtigheden og temperatur regulering. I Samsungs regi kan vi tilbyde komplette løsning med klimaanlæg, ventilation og fugtstyring. Samsungs innovative kvalitet er altså udgangspunktet for vores arbejde, men det er projekteringen, rådgivningen, udførelsen og service som udgør fundamentet i vores ydelse.

Sammen med samarbejdspartnere, kan vi komme hele vejen rundt om jeres indeklima og tilrettelægge den rette strategi for jer.

UDFYLD NEDENSTÅENDE FORMULAR

* indicates required

Produkt brochure

Salgs Brochure


Info

Dankøling A/S

Islevdalvej 41
2610 Rødovre

70 25 94 50

Kunder

Bankoplysninger

Dansk Bank
3001 - 4140916994

Regninger skal sender på EAN:

EAN
5790002416187

CVR
25965000

Kontoudtog sendes på adm@dankoeling.dk

Vedr. Servicebesøg faktureres min. 2 timer excl. Servicevogn hjælpematerialer miljø moms

Certifikat

ISO 9001 Cerificeret

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

×

Menu

Ring op

Skriv til os
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.