Overvågning / Automatik

Fleksible Løsninger til Klima- og Ventilationsstyring

Styring

Samsung levere produkter i verdensklasse, men deres virkelige styrke er den store fleksibilitet som ligger i styringens mulighederne. Fra det helt lavpraktiske med begrænsning i temperaturintervallet som anlægget kan drifte i, til komplekse koblinger i CTS-styringer hvor alle parametre kan være styrende både fra Samsungs anlæg men også fra 3. parts anlæg.

Netop derfor er et klimaanlæg, varmepumpe eller et ventilationsanlæg mere end bare de kolde data. Det er i den grad også et spørgsmål om kundens behov, brugen af anlægget og mulighederne for at integrere systemet med netop behov og brug.

Når vi sælger Samsungs produkter, sælger vi reelt projekter som tager hånd om behov og brug.

De overordnet muligheder

Langt de fleste behov kan dækkes med de lokale styringer. De giver mulighed for at ændre mange parametre på det tilsluttet anlæg. Så som ugeskema, begrænsninger i driften, låse funktioner, simpel overstyring on/off, og fejlmelding.

Alle Samsungs anlæg er desuden forberedt til opkobling på CTS/BMS centralstyringer. Herved kan de indgå på lige fod med 3.parts anlæg i dit eksisterende system.

Samsung udbyder sit eget centralstyrings system DMS, hvorigennem man kan programmere anlægget ned til mindste detalje. Her ligger uanet muligheder gemt fordi vi har adgang til alle parametre på Samsungs anlæg og desuden kan tilslutte signaler fra 3.parts anlæg.

Som eksempel kan gives synergien imellem ventilation og klimaanlæg. Uden en DMS vil der være et vis overlap i driften af de to anlæg. Men med en DMS vil vi kunne programmere systemerne sådan at vi ikke køler et lokale ned med klimaanlægget, hvis udetemperaturen tillader ventilationen at køle.

Det kunne også være at vindueskontakter dæmper driften på både klimaanlæg og ventilation, en brandalarm lukker anlægget ned og lukker for frisklufttilførselen eller at frokoststuen automatisk bliver klimatiseret omkring middagstid, kommer der flere mennesker end normalt og CO2 niveauet stiger, følger anlægget med og hæver driften.

Fjernstyring

Uanset om man har behov for den store forkromet styring eller ej, så er det altid en smule angstprovokerende at stå tilbage systemer man måske ikke helt forstår. Reaktionen er typisk enten at man træder lidt tilbage og lader systemer være systemer eller så bruger man en masse ressourcer på at forstå og forme systemet til noget brugbart. Begge reaktioner kan være meget bekostelige og fører en masse irritation med sig.

Så selvom vi altid prøver at klarlægge behovet og indstille anlægget korrekt, viser erfaringen også at behovet ændre sig over tid. Det er her at fjernstyring kommer ind i billedet.

Som et tillæg til vores service aftale tilbyder vi også fjernstyring af alle Samsung anlæg. Det gør at vi kan afhjælpe de fleste udfordringer på afstand og i de tilfælde hvor en tekniker er nød til at være fysisk tilstede, vil vedkommende allerede inden besøget være klar over hvad der skal gøre.

Det giver en større tryghed til dig som bruger og lavere omkostninger ved ændringer/fejl.

Udvalgte kunder

Du er altid velkommen til at kontakte os hos Dankøling

Hvis du har spørgsmål til vores produkter eller ønsker rådgivning til en klima- eller køleløsning for din virksomhed.

Ring til os på 70 25 94 50