Ventilation

Forbedr dit indeklima med effektiv ventilation

Hvorfor skal vi ventilere?

Stillestående luft og fugt er grundlaget for et dårligt indeklima. Luftens kvalitet daler når der ikke bliver tilført frisk luft, bakterier vokser frem af fugten, CO2 og andre bioeffluenter ophober sig og resultatet er skader på bygningsdele og ubehag eller sygdom hos mennesker og dyr.

Løsningen er et luftbehandlingssystem og heri er ventilation et vigtigt element. Ved at udskifte luften med frisk luft og skabe cirkulation i luftstrømmen, får fugten ikke lov at stå stille og bioeffluenter bliver ledt til det fri. Ventilation kan ske ved naturlig ventilation, et åbent vindue eller blot et hul i bygningen, og så kan det ske ved mekanisk ventilation som findes i et utal af forskellige opsætninger. Helt fra små badeværelses ventilatorer til store centrale anlæg.

Ens for al mekanisk ventilation er at effekten og omkostningerne ved at etablere og drive et sådan et anlæg forudsætter en vis indsigt i kundens behov og derved brugen af lokaliteterne som skal ventileres. Sådanne anlæg bliver hurtigt for store og kompliceret med et uforholdsmæssigt stigende budget til følge.

Hvad kan vi tilbyde?

I Samsungs klima katalog indgår små decentrale ventilations enheder (ERV’er) med et luftskifte på op til 1000m3/h. Enhederne kan installeres som stand-alone eller som en integrereret del af et klimaanlæg, det øger kraftigt effektiviteten at lade ventilationen koncentrere sig om luftskiftet og klimadelen om rensning/temperering af luften.

Samsungs ERV (Energy Recovery Ventilation) enheder er bygget som krydsvekslere og fås i versioner med eller uden køle-/varmeflade. Ved at integrerer ERV’erne i et klimaanlæg får man en række styringsmæssige fordele fordi de forskellige enheder får mulighed for at supplere hinanden. Feks er der ingen grund til at lade klimadelen køle, hvis udetemperaturen tillader ERV’erne at stå for kølingen.

Ud over Samsungs egne ventilations enheder kan vi integrere alle 3. parts ventilationsanlæg med Samsungs centrale styringer og skabe nogen af de samme synergier som forklaret i ovenstående. Det kan ske enten ved at koble over en CTS-styring eller via Samsungs egen DMS-styring.

Den sidste løsning er at påbygge en Samsung køle-/varmeflade (AHU) på et vilkårligt 3.parts ventilationsanlæg. Vi kan levere op til 50kW per flade og kan parallel koble disse i det uendelige. Disse flader er DX løsninger. I vandbårene anlæg kan vi ligeledes levere op til 50kW per anlæg, her rækker Samsungs styring kun til leveringen af varmt el. koldt vand. Så skal man til at tænke central styring igen.

Uanset hvilken løsning der er behov for, rådgiver vi jer igennem processen.

Udvalgte kunder

Du er altid velkommen til at kontakte os hos Dankøling

Hvis du har spørgsmål til vores produkter eller ønsker rådgivning til en klima- eller køleløsning for din virksomhed.

Ring til os på 70 25 94 50