Overvågning / Automatik

Sikkerhed gennem Avanceret Overvågning

Hvordan kan vi overvåge

Uanset hvilket produkt du har installeret, kan vi med en uafhængig styring overvåge temperaturen, CO2 niveauet eller andet som giver udtryk i omgivelserne. Visse producenter tillader også at man får melding om drift status eller/og fejl, det kan f.eks. lade sig gøre med alle Samsungs anlæg.

Overvågningen kan så resultere i en alarmbesked til ejeren, en driftsleder eller til os. Så vi kan tage hånd om udfordringen hurtigst muligt.

En sådan løsning vil vi altid anbefale i situationer med kritisk køl eller varme, f.eks. serverrum eller proces køl/varme.

Back-up

Hvis der er tale om kritisk køl/varme kan der være god fornuft i at kigge på mulighederne for back-up systemer. I Samsungs anlæg er styringen forbedret på back-up systemer.

Eksempel:

I et serverrum, vil en fejl på den primære køleenhed automatisk kunne aktivere en sekundær (BACK-UP) enhed, sende en alarmbesked eller/og aktivere et 3.parts system.

Udvalgte kunder

Du er altid velkommen til at kontakte os hos Dankøling

Hvis du har spørgsmål til vores produkter eller ønsker rådgivning til en klima- eller køleløsning for din virksomhed.

Ring til os på 70 25 94 50